Índice del artículo

 

Rectorologi

Llista dels rectors i ecònoms que han servit en aquesta parròquia de Sant Cristòfol, des de la seva creació i al llarg d'aquests 175 anys.

En aquest IV Diumenge de Pasqua, Diumenge del Bon Pastor, recordem a aquells pastors que han acompanyat la nostra comunitat parroquial al llarg d’aquests 175 anys de vida que portem.

Juliol         1841 1849,                        Mn. Jaume Maratona, ecònom.

                1849 1853,                        Mn. Isidre Prims, 1r Rector.

Maig         1854 1891,                         Mn. Manuel Seda Riera.

Agost        1895 1895    novembre,       Mn. Julià Casanovas Vilà, ecònom.

Novembre 1895 1897,                         Mn. Josep Badia.

                1897 1900,                        Mn. Josep Pla.

Abril         1900 1904     juliol,             Mn. Jaume Terrats Tustó.

Desembre  1904 1916,                         Mn. Josep Puig Moliné.

Maig          1917 1923     abril,             Mn. Joan Bautista Martí Casas.

Maig          1923 1924     gener,           Mn. Miquel Nicolau Faure, ecònom.

Febrer          1924 1936     juliol,          Mn. Josep Paradera Sala.

Març          1939 1948    gener,            Mn. Josep Paradera Sala.              

Abril          1948 1968    desembre,       Mn. Manel Torrents Comas.

Març          19691971     agost,             Mn. Josep Mª Mas Franch,

Setembre    19711981,                          Mn. Felip Casañas Guri.

Febrer        19811990     desembre,       Mn. Julià Maristany del Rayo.

Gener         19912004     setembre,        Mn. Jaume Castellví Masjuan.

Setembre    2004 2011    setembre,        Mn. Joan Miranda Pérez.

Setembre    2011...                                 Mn. Bernat Gimeno Capín.

 

Información adicional