Índice del artículo

 

Ampliació de l'esglesia parroquial 1857-58  (XIII)

“El dia 27 de gener de 1854 la reina Isabel II manà entregar al Bisbe de la Diòcesi 40.000 rals de velló, com a primera tongada de diners, destinats a la construcció i ampliació de l'església de Premià de Mar.

 Al dia següent el Diputat Sr. Jacinto Félix Domènech escriu al Sr. Alcalde de Premià per demanar que comencin les obres corresponents a la primera part entregada del pressupost.

 Després, el 1 de juliol de 1857 la reina Isabel II envia la segona tongada de 10.000 rals de velló, per entregar al Bisbe de Barcelona, destinats a la reparació de l'església de Premià de Mar. Les obres es perllongaren fins a 1861. La despesa final fou de 37.127 pessetes de l'època”(1).

 Sabem de l'aprovació de fer “la capella del Santíssim Sagrament per un expedient i uns planells de 1857, que hi han al Arxiu de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts i Sant Jordi, i que va portar a terme el mateix arquitecte que va fer el campanar, en Josep Simó Fontcuberta”. (2)

 Al 1858, el Sr. Rector de St. Cristòfol Mn. Manuel Seda escriu al bisbe i l’indica que el Govern aprovà l'engrandiment de l’Església i construcció del campanar amb el pressupost concedit, i dona detalls de les obres. Ho diu així:

 "Ilmo. Sr. El infrascrito curo párroco de San Cristóbal de Premia en cumplimiento de la circular sobre expedientes de reparación de templos que S.S. Ilma. se dignó conceder... para el ensanche de la Iglesia parroquial y construcción de la torre campanario, de que carecía, con el presupuesto concedido de 136,501 reales vellón. Que en fecha 27 enero de 1854 se libraron 40,000 reales vellón, los cuales se invirtieron, por medio de una Junta de obres,... en levantar las paredes hasta a punto de empezar los arcos para las bóvedas y en construir la torre campanario hasta mas de la mitad. Y que por último en fecha 1º de julio de 1857 se libró l0,000 reales vellón mas, los que se invirtieron en concluir del todo la torre campanario, conforme al plano aprobado por la Academia, dejándole arreglado y pintado , asi como pintada tambien todo el frontispicio de la Iglesia; y mas en comprar una campana de 7 quilales una arroba, lo que era muy necesario por tener solo otra la Parroquia. Deduciéndose de todo, que la parte de la Iglasia donde se celebra está del todo corriente con su torre campanera, y la parte de ensanche sus paredes estan a empezar los arcos de las bóvedas, faltando a librar el Gobierno para su conclusión 80,501 reales vellón, como cantidad convenida en el presupuesto. Es todo cuanto debo comunicar a S.S. Ilma. en cumplimiento de mi deber. Dios guarde a  S.S. Ilma. muchos años. San Cristobal de Premià, 1º de febrero de 1858. Manuel Seda pbr. Rector”.(3)

 “Va ser de gran ajuda per aconseguir els diners de l’obra, el Diputat a Madrid pel districte de Mataró el Sr. Joan Fèlix Domenech, qui rebia cartes constants de l’Ajuntament de Premià de Mar, regit pels alcaldes Joan Cisa, Josep Fontrodona i Lloveras. Així com del rector de la parròquia Mn. Manel Seda”.(1)

 Les obres d’ampliació de l’església van generar tot una sèrie de documentació guardada a l’Arxiu Municipal i a l’arxiu particular d’en Joan Gómez, “com factures, cartes i notes que ens ajuden molt a entendre el procés de construcció. És una relació molt gran de totes les despeses anuals incloent mà d’obra i materials de cada ofici. Aquí posem exemple en reals vellons de l’època” (1):

                                                                                                        

1854      Paletas                      40.350

1857      Paletas                      10.000

1858      Paletas                       34.824

1858      Fusters                        2.794

1859      Paletas                      23.241

1859      Fusters                        5.776

1860      Paletas                      12.771

1860      Fusters                        1.960

1860      Serrallers                   2.231

1860      Vidries                          1.525

1860      Una campana          4.550

1860      altre campana          3.560

1860      Arquitecta                  4.880

Sumen en total                   148.501

Segell de la parròquia de 1859

 

Les aportacions del Govern de Isabel II donades com a subvencions varen ser: 

Real ordre de  27.01.1854                            40.000

Real ordre de  01.07.1857                            10.000

Real ordre de  22.03.1858                            20.000

Real ordre de  12.10.1858                            10.000

Real ordre de  27.07.1859                            36.501

Real ordre de 05.07.1860                             20.000

Sumen en total:                                                          136.501 (4)

 

Recopilat per Xavier Martín, comissió 175è

  1. –http.www//historiadepremia.com, per Joaquim Marguenat,
  2. -Arxiu de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts i Sant Jordi (registre 209.64)
  3. -Expedients de l’Arxiu Diocesà de Barcelona amb copies a l'arxiu Parroquial de Sant Cristòfol.

4. –Arxiu Municipal de Premià de Mar.

Información adicional