Jesús li va dir : "Perquè m'has vist, Tomàs, vas creure; benaurats els que no van veure i van creure " -Juan 20:29

Església Arxidiocesana Barcelona

No hay noticias para este canal electrónico

Información adicional