El que entre vosaltres vulgui ser important , ha de servir als altres ; i el que entre vosaltres vulgui ser el primer, ha de ser el seu esclau . Perquè, de la mateixa manera el fill de l' home no ha vingut a ser servit sinó a servir . -Mateo 20 : 26-28

                      Visita a malalts 

 

 

                      Visita a gent gran

 

Información adicional