• G’28   Pre-Confirmació (13 anys), divendres de 20’30 a 21’30 h.
  • G’27   Confirmació (14-16 anys) dissabte d’ 11 a 12 h.
  • G’26   Post-Confirmació (17-19 anys),divendres de 21 a 22’15 h.

 

 

 

 

Información adicional